Návody ako sa zlepšiť

Návody ako sa zlepšiť:

Úvod

Z dôvodu podpory zdravých návykov v klane vydávam tento ucelený návod, ktorý som vytvoril na základe vlastných skúseností a časom predpokladám i názorov a skúseností ostatných členov, vďaka príspevkom a komentárom k tomuto článku. Netvrdím, že je dokonalý, ani že pri jeho dodržaní budete najlepším hráčom na svete, ale som presvedčený, že pri osvojení väčšiny z jeho zásadných myšlienok dôjde u každého hráča k výraznému zlepšeniu.

1. Herné rozhranie

Za herné rozhranie považujem tieto aspekty vplývajúce na výkonnosť hráča

1. Latencia alebo odozva internetového prístupu k WoT (ping) – mal by byť nižší ako 100 ms ideálny stav je 30 – 50 ms ( kto má menej ako 30 ms bude mať citeľnú výhodu oproti ostatným hráčom). Možné riešenia problému:

 • 1. Zmente internetového providera (u WoT nie je dôležité akú prenosovú rýchlosť Vám provider deklaruje, ale to ako rýchlo vie jeho prístupový bod k hlavnej sieti odpovedať na Vaše požiadavky o packety)
 • 2. Uprednostnite delostrelectvo a TD (Delostrelectvo a niektoré stíhače tankov nie sú tak náročné na odozvu, keďže k paľbe nedochádza veľmi často a nepresnosť je u nich do istej miery kompenzovaná – splash u arty a vysoká penetrácia u TD) Rozhodne upustite od používania ľahkých a stredných tankov – pre nich je rýchla reakcia na zmeny v ich okolí životne dôležitá.

2. Počet zobrazení za sekundu (FPS) – mal by byť minimálne 25 FPS ideálne je keď ani krátkodobo (pri rýchlych zmenách alebo zložitejšej grafike) neklesne pod 30 FPS. (kto má stabilne vyššiu FPS ako 60 má citeľnú výhodu oproti iným hráčom – prehľad o danej situácií je rýchlejší a bez sekaní v obraze. Možné riešenia problému:

 • 1. Výmena PC za novší alebo upgrade grafickej karty (Pri sekaní v obraze nie ste schopný presne zamerať tank najmä keď je v pohybe a najhoršie je to pri boji z blízka.)
 • 2. Zníženie rozlíšenia a kvality zobrazovania v hre. Pre hráča je prijateľnejšie hrať v najnižších detailoch pri stabilných 30 FPS ako hrať pri zvýšených detailoch s 20 FPS najmä, keď mu pri boji z blízka klesne FPS na 15 a menej.
 •  3. Uprednostnite delostrelectvo (Delostrelectvo nie je tak náročné na zobrazenie, keďže pohľad je zhora a nepresnosť je u nich do istej miery kompenzovaná  splashom.  Rozhodne upustite od používania ľahkých a stredných tankov – pre nich je rýchla reakcia na zmeny v ich okolí životne dôležitá.

3. Používanie módov – používanie módov nie cheatov je povolené dokonca i odporúčané autormi hry. Hra bola navrhnutá tak, aby si uživateľ mohol sám upraviť niektoré ovládacie a zobrazovacie prvky hry tak, aby mu viac vyhovovala vložením konfiguračných súborov v adresároch RESMODS … Presa len hráči trávia nad hrou niekoľko hodín – drobné úpravy uľahčujú autorom starosti ako vyhovieť čo najširšej komunite hráčov a udržať hráčov za PC čo najdlhšie, navyše sú pre nich návodom ako upraviť rozhranie i pre ostatných hráčov. (Aj osádka každého tanku si interiér a exteriér tanku spolu s ovládaním „vypiluje“ sama)

 • XVM – používaním tohto módu nielen získate prehľad o zložení a schopnostiach svojho týmu, ale hlavne o týme svojho protivníka. Je možné ,na základe údajov o sile a schopnostiach vlastného týmu a týmu protivníka, uspôsobiť taktiku boja svojho vozidla. Navyše pri boji z blízka vám uľahčí odhad schopností protivníka a môže rozhodnúť o spôsobe akým zaútočite. (Pozor spravidla tí najslabší hráči majú neuveriteľné šťastie a bez prípravy z otočky Vám ustrelia vežu z tanku)
 • Zameriavač – štandardný zameriavač považujem za nutné zlo a osobne mi vôbec nevyhovuje. Z môjho hľadiska sú bodky na zameriavači, ktoré sú neustále v pohybe mätúce, preto odporúčam hocaký iný zameriavač bez „bodiek“ napríklad od J1mb0 alebo aj iných autorov (WoT crosshair mods – na googli je ich plno)
 • DMG panel – je vhodným doplnkom, umožní Vám zistiť aký typ munície na Vás protivník použil prípadne kto to bol. (Vhodné na osobnú vendetu 🙂 „Pomsta chutí najlepšie za horúca a rovnakým druhom munície“ 🙂 )

2. Týmové pojatie hry

Hra WoT je postavená na kolektívnom využívaní taktických a technických schopností jednotlivých hráčov s využitím premenlivých parametrov a zvýhodnení rôznych druhov bojovej techniky. Uvediem príklad prečo je dôraz kladený na kolektív, teda tým na takomto príklade. Predstavme si hru 30 hráčov 15 vs 15 pričom každý tank má 15 HP (pancier 0) a je schopný dať každým výstrelom DMG 1 (každých 60 sek).  Tým číslo 1 postupuje spolu a sústreďuje paľbu len na 1 tank protivníka, pričom protivnci bojujú každý sám za seba. Kto vyhrá tým ktorý bojuje spolu alebo 15 sólových hráčov?

Z uvedeného príkladu si môžme vziať ponaučenie: „Čím viac hráčov spolu úzko spolupracuje a podieľa sa na dosiahnutí spoločného cieľa tým väčšia je šanca, že uspejú bez ohľadu na to, aké majú hodnotenie“ (Ani najlepší hráč na svete neuspeje pokiaľ hraje sám a vy idete naňho koordinovane s číselnou prevahou) Samozrejme uvažujeme s rovnocennými tankami. (Ani 1 000 000 T1 neprekoná 1 mausa – ten sa po nich iba poprechádza a nemusí ani vystreliť 🙂 )

Preto pokiaľ radi hráte na „Public-u“ vždy si do čaty vezmite aspoň 1 alebo ideálne 2 hráčov. Predsa len 3 hráči, ktorí spolu bojujú majú na výsledku bitky podstatne väčší vplyv, ako jeden solový hráč.

Navyše pokiaľ bol Váš tank zničený, prepnutím na hráča v čate mu môžne poskytnúť neoceniteľné informácia o pohybe a sile protivníka, čo taktiež prispieva k úspechu celého týmu.

Hráčom, ktorý radi „točia tanky“ to znamená oponujú slovami „Mne sa nechce čakať, kým všetkých v čate zabijú aby som mohol pokračovať“ odkazujem toto: Pokiaľ radi hráte len prvých 5 minút a po zničení skáčete do inej bitky s novým tankom, nikdy nezískate potrebný počet skúseností pre seba ale i posádku svojho tanku, pretože najviac bodovo ohodnotených hráčov je vždy na konci bitky nikdy nie na začiatku. V ohodnotení sa zohľadňuje nielen to koľko tankov ste zabili a aký DMG ste spravili, ale i to ako ste boli prospešný i pre ostatných (spot, znehybnenie protivníka, vzdialenosť od protivníka, vzdialenosť od základne protivníka ale i ako často ste boli nasvietení a pútal tak sily protivníka prípadne odrážal paľbu atd …) To všetko ma vplyv na výslednom hodnotení samozrejme ten najväčší vplyv má to, či váš tým vyhral alebo nie.

Preto je tá čata tak dôležitá na zvyšovaní raitingu hráčov, ktorí zotrvajú do konca bitky pri svojí spoluhráčoch ako ďalší operátor v ich tanku.

3. Taktiky boja

Získať návyky na týmové hranie nie je také jednoduché ako sa zdá. Základným predpokladom pre úspech akejkoľvek taktiky je komunikácia pomocou klanového TS3. Hra WoT síce umožňuje istú formu hlasovej komunikácie ale TS3 je oveľa kvalitnejšie a má oveľa viac vymoženosti, ktorými WoT prevyšuje.

 1. bod úspešnej taktiky je prihlásiť sa na klanové TS-ko, bez ohľadu na to, či mi okolnosti dovoľujú rozprávať. (Na úspešné prijímanie taktických informácií postačuje i počúvanie)
 2. bod úspešnej taktiky je stanoviť si úrovne a zloženie tankov v čate podľa typu pred spustením – aby bolo možné úspešne koordinovať spoluprácu pri spoločných akciách na mape je dôležité vybrať tanky, ktoré sa dopĺňajú alebo sú schopné bojovať v tej istej časti mapy spolu.
 3. bod úspešnej taktiky je stanoviť si miesto 1. stretu s protivníkom, únikovú cestu a miesto ďalšieho postupu.
 4. bod úspešnej taktiky je, že pokiaľ nepoznám rozloženie väčšiny síl protivníka nevykonávam bezhlavý útok na jeho základňu – to neplatí pokiaľ vykonávam prieskum s vozidlom na to určeným. (Prieskum vykonávam s 3 cieľmi: 1. zistiť rozloženie sil a prostriedkov protivníka 2. nasvietiť protivníka tak, a v takom mieste aby ho mohli z bezpečnej vzdialenosti pokryť spojenecké tanky alebo delostrelectvo 3. nájsť dieru v obrane protivníka a nasvietiť alebo zničiť delostrelectvo.
 5. bod úspešnej taktiky je naštudovať si rozloženie síl a prostriedkov na mape – vaša jednotka tvorí nezanedbateľné množstvo síl a prostriedkov celého týmu. Pokaľ sa stane, že sa k vám priženie väčšia čast jednotiek Vášho týmu, pričom je z mapy zjavné, že máte v danej časti prevahu ste povinný (pokiaľ to povaha vašich tankov dovoľuje), spoločne zaútočiť a svojím príkladom tak strhnúť ostatných. Pokiaľ sa rozbehne iba jeden tank, tak málokedy tak urobia i ostatní ale 3 tanky už naznačujú útok veľmi výrazne a tým dokážu ovplyvniť správanie ostatných (chorobných kemperov nepresvedčí ani atómová bomba, ale aspoň pokryjú váš útok)
 6. bod úspešnej taktiky je útočiť na spoločný cieľ s čo najvzdialenejších bodov od seba. Nemá veľký význam pokiaľ vaša čata útočí z jedného miesta – ste ľahkým cieľom pre protivníka a jeho delostrelcov. Je podstatne efektívnejšie zamestnávať protivníka z rôznych strán a nútiť ho k pohybu veže alebo meniť pozíciu a odhaľovať tým slabé miesta na jeho panciery pre hráčov, čo bojujú v čate ale i hráčov v týme.
 7. bod úspešnej taktiky je, že obrana má prednosť pred útokom – v prípade, že sa Vám podarí odstrániť útočné tanky z Vašej časti mapy je nutné vizuálne na mape skontrolovať stav obrany na vzdialenejšej časti a postarať sa o jej posilnenie, prípadne o napadnutie útočníkov z boku. V žiadnom prípade nepokračujem v útoku ak hrozí čo i len malá šanca na zlyhanie obrany v inej časti mapy.